Pendling 2019, mellom kommuner i trondheimsregionen.

Statistisk sentralbyrå, statistikkbanktabell 03321