Pendling 2021, mellom kommuner i trondheimsregionen.

Statistisk sentralbyrå, statistikkbanktabell 03321